TYPEREFabcdefg`hSL
EI114/383838V/1-238,838,057,075,080,054,527,025,01,565,0
EI114/443844V/1-238,844,057,075,087,054,527,025,01,565,0
EI114/503850V/1-238,850,057,075,094,054,527,025,01,565,0
EI114/603860V/1-238,860,057,075,0103,054,527,025,01,565,0
EI114/763876V/1-238,876,057,075,0121,054,527,025,01,565,0

Bobbin Flange Dimensions