TYPEREFabcdefghx1x2x3SL
EI135/454545V/1-245,74566,689,0100,063,031,628,2nnn1,872,0
EI135/604560V/1-245,76066,689,0115,063,031,628,2nnn1,872,0
EI135/704570V/1-245,77066,689,0125,063,031,628,2nnn1,872,0
EI135/854585V/1-245,78566,689,0140,063,0nnnnn1,875,0
EI135/904590V/1-245,79066,689,0145,063,0nnnnn1,874,5

Bobbin Flange Dimensions